Merida Store Fondet 2017: FIRE – Stiftelsen Ett skritt videre.

Nå kan vi endelig kunngjøre den første tildelingen av tilskudd fra Merida Store Fondet. Det er med stolthet og glede at vi har valgt å tildele FIRE Stiftelsen og prosjektet "Ett skritt videre" den første tildeling av hva som er ment å bli et årlig utbytte som tar sikte på å hjelpe små eller store sykkelprosjekter og dermed sykkel og sykling i Norge.

Merida gir 1% av omsetningen (eks mva) fra Meridastore.no tilbake til sykkelsporten og har hatt åpent for søknader fra januar til mars. Det har kommet mange søknader til prosjekter som er helt i tråd med det som er formålet med Merida Stor fondet.

FIRE  Stiftelsen Ett skritt videre

FIRE tilbyr et sosialt og sportslig fritidstilbud til tidligere rusmisbrukere og andre som ønsker et trygt miljø. Stiftelsen har fire kjerneverdier det hele tiden jobber etter: toleranse, ærlighet, mestring og glede. Disse reflekterer helhetstanken visjonen og er basert på: å bidra til å dekke en person sine behov for en meningsfull fritid, utdanning, arbeid og nettverk i et trygt miljø. Målet med arbeidet er å hjelpe medlemmene til å komme seg ett skritt videre gjennom aktivitet.

Terje Stølan fra Fire stiftelsen forteller at støtten fra Merida vil komme godt med i det fortsatte arbeidet:

"- Sykling er en av de mest populære aktivitetene vi har i FIRE. Vi starter opp med treninger to ganger i uka i april og holder det gående til september. Midt på sommeren kjører vi på med tre treninger som en oppkjøring mot målet for mange; deltagelse i Birkebeinerrittet. Vi er også med på landeveisrittet Smøla rundt. I Kristiansund er tilbudet populært og i fjor (2016) var det 9 stykker fra FIRE Kristiansund som fullførte Birkebeinerrittet. I tillegg kommer alle som var med på treninger men som ikke hadde som mål å sykle rittet. Totalt var det 26 deltagere på sykkeltreningene i 2016."

 

Vi takker alle søkere som sendt søknad. Vi vil åpne opp nytt søknadsskjema i januar 2018 da Merida Store Fondet vil dele ut 1% av 2017 omsetningen for videre utvikling av sykkel og sykling i Norge.

Fire stiftelsen er 1 av 3 som får tildelt midler i 2017.

Merida Store Fondet 

Etter årsavslutningen i 2016 kommer 1% av omsetningen (eks moms) i Meridastore.no til å avsettes i et fond. Vi åpner da for søknader om bidrag til norsk sykkelsport og sykling. Det kan være alt fra lokale klubber som vil utvikle virksomheten for barn og unge, sykkelskoler eller for de som ikke kan eller har råd eller støtte til utøvere som har ambisjoner om å nå verdenseliten. Alle søknader kommer til å behandlas av Stians Sport AS/Merida Norge. Søknadsperioden starter i januari 2017. Så tenk på at for hver ordre i Merida store, så går 1 % (eks moms) tilbake til sykkelsporten i Norge.

Har du spørsmål eller lurer på noe om søknadsprosessen eller Merida fondet, kontakt:

Jonatan Havnevik Giske: jonatan@stians-sport.no, eller tlf: 22 51 55 15